30. prosinca 2020.

Opće informacije

Naziv udruge:

UDRUGA DRUŠTVO KIBERNETIČARA

Skraćeni naziv:

DRUŠTVO KIBERNETIČARA

Godina osnutka: 1967.

Registarski broj: o8000701

Datum upisa u Registar udruga: 03. 06. 1998.

Registrirana kod: URED DRŽAVNE UPRAVE PGŽ

Matični broj: 3347788

Grana tehničke kulture kojoj udruga pripada:

INFORMATIKA