30. prosinca 2020.

Kontakt

PREDSJEDNICA UDRUGE:

izv. prof. dr. sc. Snježana Babić

e-mail: sbabicv@gmail.com

DOPREDSJEDNICA UDRUGE:

prof. dr. sc. Marina Čičin-Šain

e-mail: marina.cicinsain@gmail.com

TAJNICA UDRUGE:

Tihana Welle, dipl. oec.

e-mail: tihana.welle@gmail.com

OPĆI PODACI UDRUGE:

Naziv: Društvo kibernetičara Rijeka

OIB: 57436864819

ŽIRO RAČUN: 2402006-1100134931

IBAN HR6524020061100134931

e-mail: drustvokiberneticararijeka@gmail.com

Adresa:

Jadranski trg 1/II, p. p. 49

51 001 Rijeka