30. prosinca 2020.

Predavanja

  • u prostoru Društva kibernetičara održala je predavanje dr. sc. Snježana Babić na temu “Prihvaćanje e-obrazovanja i komptencije nastavnika za njegovu primjenu na visokoškolskim institucijama” (19. 12. 2016.)
  • na Filozofskom fakultetu održao je predavanje  Daniel Pavlić  „Novi pravci razvoja softvera za Internet” (16. 12. 2011.)
  • prof. dr. sc. Nataša Hoić – predstavila je  kolegij „Multimedijski sustavi“ – najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2010/2011. (16. 12. 2011.)
  • Ana Meštrović održala je predavanje F-logika kao mehanizam za modeliranje konceptualnih rešetki semantičkih preklapanja (10.12.2009.)