Održana godišnja Skupština Društva

U utorak 23. prosinca 2020. održana je redovna godišnja Skupština Društva kibernetičara. Po prvi puta u povijesti Društva Skupština je održana u virtualnom okruženju podrškom platforme Google Meet.

Dnevni red:

  1. Održane aktivnosti u 2020. godini – ciklusi webinara
  2. Izvješće s MIPRO 2020
  3. Financijsko izvješće za 2020. godinu
  4. Plan aktivnosti u 2021. godini.