Završio 1. ciklus webinara “Razvoj kreativnog razmišljanja i ranog učenja programiranja pomoću digitalnog pomagala Mema”

U utorak 19. siječnja 2021. godine održan je 3. webinar ciklusa webinara “Razvoj kreativnog razmišljanja i ranog učenja programiranja pomoću digitalnog pomagala Mema” na platformi Google Meet. Virtualnu radionicu su održale izvorna autorica metode Mema Marina Čičin-Šain i Snježana Babić.

Cilj treće online radionice bio je stjecanje kompetencija od strane učiteljica potrebnih za primjenu didaktičkog pomagala Mema za krativno razmišljanje i rano učenje programiranja u trećem i četvrtom razredu osnovne škole.

Sudionice 3. webinara su bile učiteljice iz OŠ I. G. Kovačić Delnice, OŠ Pećine Rijeka i OŠ Kraljevica te tajnica naše Udruge Tihana Welle.