Održana online predavanja na stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća iz informatike u Međimurskoj županiji

Na temelju Plana i programa Agencije za odgoj i obrazovanje, održan je 11. studenog 2020. godine u 19:00 sati, online stručni skup Županijskog stručnog vijeća iz informatike u Međimurskoj županiji na platformi ZOOM. U okviru navedenog, naše članice Društva kibernetičara Marina Čičin-Šain i Snježana Babić su održale dva online predavanja na temu Razvoj kreativnog razmišljanja pomoću didaktičkog pomagala Mema (primjer dobre prakse).  Na stručnom skupu sudjelovalo je šezdesetak sudionika, učiteljica i učitelja informatike koji poučavaju informatiku od 1. do 8. razreda u međimurskim osnovnim školama.

Zahvaljujemo se na pozivu voditeljici Županijskog stručnog vijeća za informatiku Ivani Ružić te svim učiteljicama i učiteljima informatike u osnovnim školama u Međimurskoj županiji koji su bili sudionici ovog skupa.