2. generacija učenika u 2. razredu OŠ Pećine koristi metodu MEMA za 2. razred OŠ

Druga generacija učenika u 2. razredu OŠ Pećine sa svojom učiteljicom Divnom Bjelanović koristi metodu MEMA za rješavanje matematičkih zadataka. Tako sada na pretincima digitalne igračke Mema (9 kutija šibica koje zajedno čine memoriju računala) koriste naljepnice za imenovanje varijabli, čija imena zapisuju i u grafičkom prikazu rješenja u svojim bilježnicama. Na taj način osmišljavaju i pišu svoje prve računalne programe i razvijaju logičko razmišljanje, kako je osmislala izvorna autorica metode i igračke Mema prof. dr. sc. Marina Čičin-Šain.

Učiteljica Divna Bjelanović poslala nam je slike koje nam pričaju “tisuću riječi …”, a “ljepota je u oku promatrača” …

Hvala vrijednim učenicima i učiteljici! Želimo im puno uspjeha u daljnjem  radu, mnogo kreativnih zadataka i rješanja … uz želju da nas opet razvesele sa svojim slikama. Hvala svima!

Hvala Gradu Rijeci za potporu Društvu kibernetičara za rad s metodom Mema!